מסמך שלטוני: JTS MS 718

מסמך שלטוני JTS MS 718

תגים

תיאור

State document, in Arabic script. 5 partially faded lines in chancery script are visible. Reused for bookbinding. Needs examination.