רשימה או טבלה: T-S Ar.54.19

רשימה או טבלה T-S Ar.54.19

תגים

תיאור

Fol. 19: Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. This is the sole fragment under this shelfmark that does not include an Abū Zikrī Kohen order of payment.

T-S Ar.54.19 19r

19r

תיעתוק

תרגום

T-S Ar.54.19 19v

19v

T-S Ar.54.19 1r

1r

T-S Ar.54.19 1v

1v

T-S Ar.54.19 2r

2r

T-S Ar.54.19 2v

2v

T-S Ar.54.19 3r

3r

T-S Ar.54.19 3v

3v

T-S Ar.54.19 4r

4r

T-S Ar.54.19 4v

4v

T-S Ar.54.19 5r

5r

T-S Ar.54.19 5v

5v

T-S Ar.54.19 6r

6r

T-S Ar.54.19 6v

6v

T-S Ar.54.19 7r

7r

T-S Ar.54.19 7v

7v

T-S Ar.54.19 8r

8r

T-S Ar.54.19 8v

8v

T-S Ar.54.19 9r

9r

T-S Ar.54.19 9v

9v

T-S Ar.54.19 10r

10r

T-S Ar.54.19 10v

10v

T-S Ar.54.19 11r

11r

T-S Ar.54.19 11v

11v

T-S Ar.54.19 12r

12r

T-S Ar.54.19 12v

12v

T-S Ar.54.19 13r

13r

T-S Ar.54.19 13v

13v

T-S Ar.54.19 14r

14r

T-S Ar.54.19 14v

14v

T-S Ar.54.19 15r

15r

T-S Ar.54.19 15v

15v

T-S Ar.54.19 16r

16r

T-S Ar.54.19 16v

16v

T-S Ar.54.19 17r

17r

T-S Ar.54.19 17v

17v

T-S Ar.54.19 18r

18r

T-S Ar.54.19 18v

18v

T-S Ar.54.19 20r

20r

T-S Ar.54.19 20v

20v

T-S Ar.54.19 21r

21r

T-S Ar.54.19 21v

21v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.54.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.