רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: T-S Ar.54.19

Credit instrument or private receipt T-S Ar.54.19
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
  למהדורה ראה
  • ה37
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה