רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.52.248

מכתב T-S Ar.52.248
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Alan Elbaum, Marina Rustow and Naïm Vanthieghem, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    כולל digital edition