מסמך שלטוני: T-S AS 176.478

מסמך שלטוני T-S AS 176.478

תיאור

Petition-like text (al-ḥāja dāʿiya ilā...).