רשימה או טבלה: T-S AS 158.286

רשימה או טבלה T-S AS 158.286

תיאור

List of households with numbers (al-nezer, al-mathība(?), Futūḥ b. al-Nadiv, al-Shelishi, Dajjānī).