רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: RNL Yevr. II C1

סמי ספרותי RNL Yevr. II C1
  1. ציטוט
    Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).
    כולל digital edition