רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 8J4.4

רשימה או טבלה T-S 8J4.4
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה