רשימה או טבלה: T-S Misc.20.203

רשימה או טבלה T-S Misc.20.203

תיאור

Accounts, probably. In Arabic script. Damaged and faded.