רשימה או טבלה: T-S AS 51.254

רשימה או טבלה T-S AS 51.254

תיאור

List of commodities and prices. (Information from CUDL.)

T-S AS 51.254 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 51.254 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 51.254: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.