מסמך שלטוני: T-S AS 182.290

מסמך שלטוני T-S AS 182.290

תיאור

Official-looking accounts or receipt, mentioning a 'maṭbakh' and the name Sāliḥ b. ʿAṭiyya.