רשימה או טבלה: T-S AS 182.280

רשימה או טבלה T-S AS 182.280

תיאור

Possibly accounts, in Arabic script.