רשימה או טבלה: T-S AS 182.220

רשימה או טבלה T-S AS 182.220

תיאור

Account of some sort in Arabic script. Late. Mentioning the numbers 1086 and 1087 (years?).