מסמך שלטוני: T-S AS 182.234

מסמך שלטוני T-S AS 182.234

תיאור

Small fragment from the top of an official-looking document, headed by basmala and ṣalwala, then al-mamlūk [...]. Potentially a petition.