רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S Ar.43.200

סמי ספרותי T-S Ar.43.200
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition