סוג לא ידוע: T-S AS 153.114

סוג לא ידוע T-S AS 153.114

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

Unidentified text in Hebrew characters, possibly a document or poetry.

T-S AS 153.114 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 153.114 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 153.114: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.