רשימה או טבלה: T-S Ar.30.284

רשימה או טבלה T-S Ar.30.284

תגים

תיאור

Account, day-to-day, of the income of a textile store. Location: Fustat. Dating: Jumada I and II 393 AH, which corresponds to April 1003 CE. After the lapse of 2.5 weeks or so, the junior partner or employee changed the silver received into gold and handed it over to the senior partner or employer. Exchange rate: 245 dirhams = 6.5 dinars (left column, line 16) and, two weeks later, 187.5 dirhems = 5 dinars (left column, line 32). (Information from Mediterranean Society, I, p. 369.) Note that the scribe uses a variant of the aleph-lamed ligature (ﭏ) to represent 1/2 dirham.

T-S Ar.30.284 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

left column

 1. תבת מא תחצל מן מביע אלדכאן
 2. בנצר אבו עלי למדה אולה ארבע
 3. עשר בקין מן גמאדי אלאכר ואכרהא
 4. יום אלאחד לארבע כלון מן גמאדי
 5. אלאכר שגצ קבץ דלך אבו אלמנדר

______________________________

 1. יום אלב ה פי גמאדי אלאול כו יום ג
 2. יתלוה יום ד ל - [[.ג]]
 3. יום ה עטל יום אלגמעה כגﭏ

פדלך צטﭏ

 1. יום אלאחד ליא כלון כאﭏ יום
 2. אלאתנין כז - קמח
 3. יום אלתלתה [[כד]] //יד// יום אלד י
 4. אלכמיס ואלגמעה כאל יום אלאחד
 5. יט פיה [[לב]] לא פדלך רג //קבצת//

______________________________

 1. יום אלאתנין כ פיה יוﭏ - רכ
 2. יום אלתלתא יתלוה כהﭏ - קמה
 3. צרפהא סתה דנאניר ונצף
 4. ودينار من الباجي פדלך סבעה דנאניר
 5. ונצף וקבצת בהא בראה אבו אלמנדר
 6. בסבעה דנאניר
 7. ותלת ותמן [[. . .]]

______________________________

 1. אלבית מן יום אלארבעא לט בקין
 2. מן גמאדי אלאול אלארבעה כד
 3. אלה כג אלגמעה כ אלאחד לד
 4. בקין מנה כ כרג כרא זﭏ>
 5. יום אלאתנין פדלך לד כרג מן דלך
 6. ד כרא ד בקו קמ
 7. יום ג כג - קסג יום אלאחד
 8. גט רגב מאﭏ - רדﭏ
 9. יום אלאתנין מ יומ ג לכד
 10. יום אלארבעא ו פיה כה
 11. יום אלה כה - שלבﭏ
 12. כרג ען כמסה דנאני קפזﭏ ה
 13. רקעה ד בקי קלו

right column

 1. אכחל ﭏ אסוד ﭏ
 2. אביץ [[. ﭏ]] רבע אצפר ﭏ>
 3. وسلسي ﭏ . . קרמז ﭏ
 4. טויל ב וסדס צקלי ב
 5. ואביץ רגע - סבעה ורבע
 6. וסדס אלתמן כו ﭏ ﭏ - כז.
 7. רב אצחאק א. בן תמים
 8. ה. ונצף לאסין אסוד

______________________________

 1. קרמז תבע אסוד .[[..]]
 2. חשושי רבע אצפר רבע
 3. בקי ענדה א.
 4. ואסוד רבע אכד [. .] אביץ ﭏ
 5. אצפר ﭏ חשושי רבע קרמז רבע
 6. טויל ב וסדס צקלי ב

______________________________

תרגום

T-S Ar.30.284 1v

1v

verso

 1. . . . . . . . . . مبيع جمادى الاول
 2. الثلثا منه . . . . . . . الاربعا . . . .
 3. الخميس . . الجمعة . . الاحد . . فبقي . .

______________________________

 1. . . يوم الثلثا ال . . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

______________________________

 1. المبيع يوم الخميس . . . . . . . . . .
 2. . . . . مولاي ابي علي ثلثة وعشرين دينارا
 3. وربع

______________________________

 1. תבת אלאעתבאר סלך גמאדי
 2. אלאול סד> מוגוד עין יב דינר
 3. וסדס אלבאגי דינר
 4. רהון דינר - יד דינר
 5. וסדס בק נ דינ
 6. פאלבאסנה אלמעזול בכ
 7. [[גיר קירטין]] ותלת ורבע

______________________________

 1. מוגוד [[סתה ארטאל?]]
 2. פי אלבאסנה כהﭏ
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.30.284: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.