רשימה או טבלה: T-S Ar.30.177

רשימה או טבלה T-S Ar.30.177

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Inventory of a wine merchant's wine cellar. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 259)

T-S Ar.30.177 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. תלת מאיה אלא עשרה אלטרחה
 3. אלאולה ואלתאניה מאיתין
 4. סתה ועשרין ותשעה ועשרין לאגיה
 5. וכמסה צגאר ואלתלתה מאיה
 6. וכמסין טמאניה וארבעין
 7. צגירה וארבעה ועשרין
 8. לאגיה ואלראבעה
 9. מאיתין וארבעה עשר
 10. טמאויה ותלתין צגירה
 11. וסבעה עשר לאגיה
 12. גמלה אללואגי ואלצגאר
 13. מאתין וכמסה עשר צגירה
 14. וגמלה אלטמאויאת תת
 15. ותמאנין ואלרבעה נביד
 16. בלברג מיתין טמאויה
 17. וכמסין לאגיה ונ
 18. צגירה

תרגום

T-S Ar.30.177 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.30.177: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.