מכתב: T-S AS 151.95 + T-S AS 150.75

מכתב T-S AS 151.95 + T-S AS 150.75

תיאור

Communal letter in Judaeo-Arabic. Moderately wide space between the lines. Opens with blessings for the addressee, then reports that a letter arrived from the Jews of ʿAkkā (aṣḥābnā al-ʿAkawiyyīn). Then mentions the arrival of Avraham b. Rabbenu A[...] and how people were speaking about him and how he was "charged with the affairs of the community." (Information in part from CUDL.) Probable join: Alan Elbaum.

T-S AS 150.75 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. ועלאה ותמ[כינה
 2. עלי יד בעץ אצחאבנא אלעכויין
 3. שמ צו לוחת פיה מא כאן אתצל
 4. בי מן וצול ר אברהם בן רבנו א[
 5. ותחדת אלנאס בה מן כונה

תרגום

T-S AS 151.95 1r

1r
 1. מתוליא לאמור אלקהל שצ
 2. ובעד נפודה תגדד מן פעל
 3. ]ר מא הו מערוף בה
 4. ]ה לה ודאך אנה
 5. ]מא וצל
 6. ] ללוגוד
 7. ] אנה

T-S AS 150.75 1v

1v

T-S AS 151.95 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 150.75: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 151.95: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.