רשימה או טבלה: T-S Ar.30.163

רשימה או טבלה T-S Ar.30.163

תגים

תיאור

Instructions in Avraham Maimonides' hand to R. Eliyyahu to give them bread for Sabbath. Also: List of contributors (in the judge's hand) and names of recipients of alms. (Information from Mediterranean Society, II, p. 466)

T-S Ar.30.163 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלדיין ר אליה שצ
 2. יוצל להם מן כבז
 3. אלמזונות מא יסבתו
 4. עליה
 5. ושלום
 6. האולא אצר מן אלכתאב

at 90’ to the first 6 lines

 1. בן בו אל זכאר .
 2. בו סעיד אלאשקר
 3. מכארם
 4. מפצל אלביאע
 5. מפצל סוק אלכביר
 6. יוסף אלטביב
 7. בן אלמרגאני צבאג
 8. אלמהדב בן אלעצאר
 9. מוסי בן תמים
 10. אבו אלפתוח בן אלנאקד
 11. בו אלמגד אלכהן

right margin, straight lines, at same direction as he 11 last lines

אלמעלם ר יפת

אבי אלמעאלי בן אלתקה

right margin, straight lines, at 90’ to the 11 lines

סמיסמה אלכראז

ב א

תרגום

T-S Ar.30.163 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.30.163: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.