רשימה או טבלה: T-S Ar.30.129

רשימה או טבלה T-S Ar.30.129

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List of sums owed to or by a teacher, including 2.5 dirhams per weeks for teaching a son or orphan. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S Ar.30.129 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

left column

 1. ג סעד
 2. ו אלשיך אבו סעד
 3. אדאם אללה עזה
 4. לה ענדי ען גזיה אול
 5. ורק יג ולה ען שרי
 6. בצל דרהם ולה ען
 7. גזיה ב יא אלגמלה כה
 8. ענדה מנהא ג גמע
 9. אגרתהא ז ונצף אלבאקי
 10. לה י> ונצף . .
 11. . . . . .

________________________

 1. מן אעתז בדו אלעז
 2. פדא אלעז להו עז
 3. ולא עז אלמעתז אדא
 4. אעתו בלא עז
 5. אלסלם

תרגום

T-S Ar.30.129 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.30.129: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.