מסמך משפטי: T-S AS 148.216

מסמך משפטי T-S AS 148.216

תיאור

Small fragment of a legal document, mentioning a certain Shela. (Information in part from CUDL.)

T-S AS 148.216 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 148.216 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 148.216: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.