רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.18(1).137

מכתב T-S Ar.18(1).137
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition