רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S AS 121.326

טקסט ספרותי T-S AS 121.326
  1. ציטוט
    משה גיל, "The Apocalypse of Zerubbabel in Judaeo-Arabic," Revue des Etudes Juives 165, no. 1 (n.p., 2006), 1–98.
    כולל תרגום, דיון