סוג לא ידוע: T-S AS 116.355

סוג לא ידוע T-S AS 116.355

תיאור

Unidentified document in Arabic script. On recto there is piyyuṭ. (Information in part from CUDL.)

T-S AS 116.355 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S AS 116.355 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 116.355: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.