סוג לא ידוע: T-S AS 114.147

סוג לא ידוע T-S AS 114.147

תיאור

Piyyuṭ in Hebrew, and an undeciphered note in Arabic script. (Information from CUDL.)

T-S AS 114.147 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S AS 114.147 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 114.147: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.