מסמך שלטוני: T-S AS 112.284

מסמך שלטוני T-S AS 112.284

תיאור

Letter or official document in Arabic. Reused on recto for piyyuṭ. (Information from CUDL.)

T-S AS 112.284 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S AS 112.284 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 112.284: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.