סוג לא ידוע: T-S AS 184.71

סוג לא ידוע T-S AS 184.71

תיאור

Small fragment of a document in Arabic script mentioning al-muʿallim Ibrāhīm.