מסמך שלטוני: JRL SERIES B 4412

מסמך שלטוני JRL SERIES B 4412

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

State document, in Arabic script. Fragmentary.

JRL SERIES B 4412 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

  1. اطال الله بقاه وادام تمكينه وسناه
  2. ]      في خمسة رحل(رجل؟) يعرف 

תרגום

JRL SERIES B 4412 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4412: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0