מסמך שלטוני: JRL SERIES A 346

מסמך שלטוני JRL SERIES A 346

תגים

תיאור

State document, one isolated line with abusive ligatures, in Arabic script. Reused in Hebrew on recto and verso.

JRL SERIES A 346 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 346 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 346: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0