מסמך משפטי: ENA NS 49.26

מסמך משפטי ENA NS 49.26

תיאור

Trousseau evaluation in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals. Dated: not long before 28 Elul 1594 Seleucid = 21 September 1283 CE, which is set as the date of the wedding (al-dukhūl). She retains the right to determine where she lives in Fustat or Egypt. One of the witnesses is Bū l-Riḍā the cantor.

ENA NS 49.26 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 49.26 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 49.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain