מסמך משפטי: NLI 577.8/11

מסמך משפטי NLI 577.8/11

תגים

תיאור

Verso: Legal document, in Arabic script. Probably a rental contract for 4 years and 15 days. Mentions 7000, the price? Needs examination.