רשימה או טבלה: NLI 577.9/9

רשימה או טבלה NLI 577.9/9

תיאור

Memorial list. Bottom part of what was probably a huge document. Very faded.