מסמך משפטי: NLI 577.1/54

מסמך משפטי NLI 577.1/54

תגים

תיאור

There are multiple fragments under this shelfmark; some of them are joins. B, fol.2 - Bill or receipt of sale, in Arabic script. Dated: Shaʿbān (...). Needs examination