מסמך משפטי: T-S AS 172.75

מסמך משפטי T-S AS 172.75

תיאור

Fragment of a deed of sale for a house. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE).