מסמך משפטי: T-S AS 171.278

מסמך משפטי T-S AS 171.278

תיאור

Fragment of a legal document. In the hand of Mevorakh b. Natan? Involves a wife and husband ("... li-zawjatī...") and mentions the transfer of a qumāsh (can mean dowry).