סוג לא ידוע: T-S AS 171.121

סוג לא ידוע T-S AS 171.121

תיאור

Recto: Unidentified (state?) document in Arabic script. Verso: Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals.