רשימה או טבלה: T-S AS 170.55

רשימה או טבלה T-S AS 170.55

תיאור

Verso: Account of some sort in Arabic script. Recto is Hebrew/Aramaic literary text.