טקסט ספרותי: T-S AS 170.294

טקסט ספרותי T-S AS 170.294

תיאור

The first page of "The Book of History: from God's creation of heaven and earth to the present day" (בשמך רחמנא כתאב אלתאריך מן כלק אללה תברך ותעאלי אלסמא[ואת ואלארץ] אלי יומנא הדא)."