רשימה או טבלה: T-S AS 170.291

רשימה או טבלה T-S AS 170.291

תיאור

Accounts in Arabic script, unclear if private or fiscal.