מכתב: T-S 8J38.9

מכתב T-S 8J38.9

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter of appeal for assistance. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Addressed to the elder Sāʿid (sic, probably intending Ṣāʿid = the parnas ʿUlla b. Yosef ha-Levi, whose name appears on verso numerous times as a pen trial). Dating: ca. late 11th century. The sender reports that his "family, women, and children" are in the hand of the Ghuzz, and he needs help redeeming them. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S 8J38.9 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רח
 2. ונדיב נדיבות יעץ
 3. אל נין גיבורים ישרים ונכד טהורים
 4. נדיבים יקרים .זבזהב . . . . . . . .
 5. אשר צדקות ומעשים טובים אהב
 6. כ ג קד מר ור סאעיד הזקן
 7. היקר שמרו צורו ויעזרו ויברכהו
 8. וישמרהו ויחיהו ואורך ימים ושנים
 9. ישביעהו וי . . . הו בבנין ירושלים
 10. ויזכה לחזות בנועם ייי ולבקר בהיכלו
 11. [ . . . . . ] מולאי [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
 12. . . . . . . . פיה . . . . . . . . . . . . . . . .
 13. . . . אלעבד בעונות . . . . . . . . . .
 14. מן בעץ ממא . . בה ומן גמלתה . . . .
 15. אן אהלה וחרימה ואולאדה פי איאדי
 16. אלגוז לא אדרי מא פ . ל אלה בהם
 17. והומא רהאין בעדה דנאניר לפכהו
 18. מן ידיהם פמא . סן אגל . . . . . הדה
 19. אלמוצע אללה תבארך ותע . לא . . . ן

Right margin, diagonal lines written upside down.

ולא כצם | לך . .ים | ויגעלך | אבדא | מקצוד | גיר קאצד | מ.כלי | [ ] | [ ] | [ ] | אלמתובה | אלכבירה | ותנטרה | מן כתרה | אלהם. . . | עליהם | והם איצא | פי אשד | עלינא

תרגום

T-S 8J38.9 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J38.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.