מסמך משפטי: T-S AS 167.106

מסמך משפטי T-S AS 167.106

תיאור

Draft of a legal document in the hand of Hillel b. ʿEli. Refers to 100 dinars; ʿUlla; capital; and seven manns of cinnabar (zunjufr).