רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S G1.47

מסמך משפטי T-S G1.47
  1. ציטוט
    Dotan Arad, "Pre-Exilic Halakhic Text in Judeo-Spanish from the Cairo Genizah by R. Jacob Canpanton,"Sefarad 73, no. 2 (n.p., 2013), 409–21.
    כולל מהדורה, תרגום, דיון