סוג לא ידוע: T-S AS 184.326

סוג לא ידוע T-S AS 184.326

תיאור

Unidentified document(s) in Arabic script, either state or legal.