רשימה או טבלה: T-S K25.118

רשימה או טבלה T-S K25.118

תיאור

Business accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. The hand may be known.