רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 16.291

רשימה או טבלה T-S 16.291
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל digital edition