רשימה או טבלה: BL OR 10578E.23

רשימה או טבלה BL OR 10578E.23

תיאור

Bifolio of accounts in Judaeo-Arabic and Hebrew numerals. Mentions someone named Yāsīn al-Shāmī; many other names are listed.