רשימה או טבלה: BL OR 10578E.48

רשימה או טבלה BL OR 10578E.48

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Hebrew numerals.