מסמך שלטוני: Moss. IV,318.1

מסמך שלטוני Moss. IV,318.1

תגים

תיאור

State document, probably a decree of appointment, in Arabic script. Beginning of three fragmentary lines - "يتصرف فيه...وما معها يعمل...". Needs examination.