רשימה או טבלה: T-S AS 168.115

רשימה או טבלה T-S AS 168.115

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals.